«Жалган патриоттук сектанын жетегинде болушту». Украина дин кызматкери биримдиктин бузулушу жана тартып алынган чиркѳѳлѳр жѳнүндѳ

Романовдордун үй-бүлѳсүнүн атылгандыгынын 100 жылдыгына карата Екатеринбургдун кѳчѳлѳрүндѳ ѳткѳн түнү болгон кѳп сандаган кресттик жүрүштүн катышуучуларынын арасында Москва патриархатынын Украиналык православие чиркѳѳсүнүн ѳкүлдѳрү да бар болгон. Кѳз карандысыз Украинанын правтславиеси 90-жыодардан бери эле биримдигинен ажырап келет. Ал эми Донбасстагы окуялар башталгандан бери Украинадагы москва патриархатынын ѳкүлдѳрү куугунтукка алынууда. Бул боюнча жана «Матильда» кѳркѳм тасмасынын чыгышына карата мамиле, мамлекеттик идея жана Донбасс жѳнүндѳ 66. RUнун атайын кабарчысына Украина чирикѳѳсүнүн дин кызматкери айтып берди.

Москва патриархатынын Украиналык православие чиркѳѳсүнүн ѳкүлү аны жѳн гана Владимир ата деп атоону ѳтүнѳт. Сан жана кызмат орду тууралуу ашыкча майда нерселерге кѳңүл бурбай. «Сиз эмне үчүн экенин түшүнүп турасыз да» - деп түшүндүрѳт ал.

Владимир ата Падыша күндѳрүнүн иш чараларына катышуу үчүн Украинадан атайын келген. Ал эми азыр болсо кресттик жүрүшкѳ катышууга шашып жатат.

- Сиз Орусияда кѳп болосузбу?

- жылына бир-эки жолу. Менин кызматтык милдеттерим андан кѳп чыгууга жол бербейт.

 - Орусияда акыркы жылдары, ѳзгѳчѳ Уралда, падыша үй-бүлѳсүнүн темасына кеңири дискурс пайда болду. Украинада да падышанын үй-бүлѳсүн талкуулап жатышат.

- Мен бардык Чиркѳѳнүн атынан жооп бере албаймын. Кандай болгон учурда да биз – бирдиктүү Чиркѳѳбүз. Жана падышалык шейиттерди канондоштуруу биз үчүн дагы мыйзамдуу болуп саналат. Ошондуктан падышалык шейиттерди биз да тааныйбыз. Крымда алардын урматына монастырлар жана чиркѳѳлѳр бар. Биздин кѳпчүлүк чиркѳѳлѳрүбүздѳ падышанын жана падышалык шейиттердин иконалары бар, анын ичинде меникинде да. Чындыгында биз үчүн алар ыйык. Бул тууралуу бизде эч кандай суроо жок.

- «Матильда» кѳркѳм тасмасынын чыгышы чоң чырды жаратты. Сиз аны кѳрдүңүзбү?

- Жок! Кѳргүм да келбейт. Акылман адамдар айткандай, ыпластыктын даамын билиш үчүн аны татып кѳрүүнүн кереги жок. Мен үчүн бул ачык эле провакация жана атайын жасалган нерсе.

- Орусияда президенттин жактоосу менен «байлоочтор» термини пайда болду.  Ал эми Украинада да ушул сыяктуу «байлоочтор» барбы? Булар биз үчүн жалпыбы?

- Терминалогиялык жактан мен «байлооч» түшүнүгүн Украинадан жолуктура элекмин. Бирок кандай болгон күндѳ биз – Русьбуз, Киевдик Русьбуз. Биздин православиялык коом Орусиядан ажырымсыз. Ошондуктан православиялык ишеним – биздин жашоонун, биздин коомдун руханий негизи деген так түшүнүк бар, жана бүгүн биздин ыйгыбыз айткандай, ансыз бардык кулап түшүлѳѳр жана коркунучтуу катаклизмдер болушу мүмкүн. Ошондуктан, бизде сѳзсүз  элде правословиени чыңдоо зарылдыгын түшүнүү бар.

- Бул түшүнүүгѳ карабастан, украиналык чиркѳѳ 90-жылдардан бери эле ажырымда келе жатат.

- Абал жакшы эмес. Бирок бул абал саясий жана жашоо себептеринен, бийликтин жана башка фактылардын чиркѳѳгѳ киришүүсүнѳн болуп жатат. Муну жасоонун таптакыр кереги жок. Бир жагынан мантра катары кайталанып келет: «Чиркѳѳ мамлекеттен сырткары». Башка жагынан, ошол мамлекет чиркѳѳгѳ кийлигишүүгѳ аракет жасайт. Украина кѳз карандысыздык алды, демек православиеден алыс бийликтин ою боюнча чиркѳѳ ѳз алдынча болушу керек. Бирок бирѳѳ экинчисинен келип чыкпайт. Биз Украинанын, Белоруссиянын жана Орусиянын биримдигин, бүткүл биздин православие дүйнѳсүнүн биримдигин бузгубуз келген эмес,

«Жок»! – деп айттык.

Бирок,мурдагы митрополит Филарет (таанылбаган Киев партиархатынын Украиналык православиялык чиркѳѳсүнүн предстоятели) жана анын жактоочулары сыяктуу кимдир-бирѳѳлѳр бул амалкѳйлүккѳ алданды. Азыр бийлик тилекке каршы, Украина тарабында болгонсуп саясий терминалогия менен ойногон Филарет тарапта болуп жатат. Бирок биз Украинага каршы эмеспиз да. Биз жашаган жерибиздин патриотторубуз. Бирок биз патриотизм менен ойноо кайда экенин жана ѳлкѳнүң жашоосу жѳнүндѳ, анын бүгүнкүсү жана келечеги жѳнүндѳ чыныгы камкордук кайдаэкенин так түшүнѳбүз. Натыйжада биздин чиркѳо жетекчилигинин атынан Москва патриархатынын Украиналык ѳкүлү метрополит Онуфрий диний кызмат ѳтѳдү. Ал жерде Чиркѳѳгѳ, жашаган мекенине болгон сүйүүсү, камкордугу ачык кѳрүнѳт. Ал эми бул болсо тынчтыкты, биримдикке болгон аракетти билдирет, тескерисинче эмес.

Ажыратуучулар ишти такыр бѳлѳк жакка алып барышат.  Объективдүү адам чиркѳѳдѳ болбосо дагы чындык жана актык ким тарабында экендигин түшүнѳт. Ал эми чиркѳѳ адамы ажыратуучулар чиркѳѳ мыйзамдарын, канондук тартиптерди бузгандыгын түшүнѳт. Башкача айтканда алардыкы жакшы эмес. Ал эми чиркѳѳ ордуна саясатты койгондор, жан дүйнѳнү сактоо эмес кандайдыр бир саясий символдор жана чакырыктар кымбат болгондор жалган патриоттуулук чакырыктарын жогору койгон ар кайсы топторго кете беришет.

- Екетеринбургда епархия жергиликтүү дин кызматкеринин Донбасска кетип жаткан ѳз ыктыярчыларды узатуудагы «Фашисттерди соккула!» деген чакырыгынан баш тарткан окуя болгон.

 - Мен бул нерсеге комментарий бербей эле койсом.

 - Макул. Анда жѳн гана Донбасста болуп жаткан жаңжалга карат позицияңызды билдирсеңиз.

- Биздин чиркѳѳ ЛЭРнын жана ДЭРнын аймагында да ѳз миссиясын ишке ашырат. Эки жакта тең биздин архиерейлер, епископтор жана монахтар ѳз ишин жүргүзүшѳт. Алар жаңжалды женилдетүүгѳ жана элдештирүүгѳ бардык нерселерди жасап жатышат. Азыр Донецк жана Луганск епархиялары бѳлүнгѳн, бирок архиерей бир эле. Чексиз укуктуу кожоюнга жана дин кызматкерлерине ар кайсы жерлерге барууга туура келет. Тобо кылдырып сыйынта турган жана курмандык чалдыра турган  чиркѳѳ эли бизде бирѳѳ гана. Башкача болбойт.

- Москва патриархатынын Украина чиркѳѳлѳрүнүн храмдары Крымда да да болсо иштеп жатабы? Сиздин оюңузча Крым кимдики?

- Мен  бул суроого жооп бербеймин.

- Москва патриархатынын Украиналык православие чиркѳѳсүн сепаратисттерге кѳмѳкчү деп күнѳѳлѳѳдѳ. Мунун негизи барбы?

- Москва патриархатынын Украиналык православие чиркѳѳсү ѳз үйүрүн эки жакка бѳлбѳйт. Мен мисалы үчүн  чиркѳѳгѳ келген адамдарга мындай деп айтам: «Биз азыр жыныстык, жаштык, байлык, улуттук жана саясий болгилер боюнча ушунчалык бѳлүнүп турабыз. Христиан дүйнѳсүнүн эң башкы иши Кудайдын литургиясы. Бул грек термини, которгондо «жалпы иш» дегенди билдирет. Башкача айтканда Чиркѳѳ бизге «бардык талаш-тартыштарды сыртта калтыруу керек. Чиркѳѳдѳ биз бардыгыбыз – бир тууганбыз» деп айтат». Биз согуш убагында эки тарапка тең жардам кѳрсѳткѳн даррыгердейбиз. Дин кызматкерлери да ушундай. Биз – дарылоочуларбыз, ажыратуучу эмеспиз.

- Украиналык массалык маалымат каражаттарынын басылмаларынан Москва патриархатынын Украиналык чиркѳѳсүнүн тегерегиндеги абал курчуп жаткандай жыйынтык чыгарса болот. Кандайдыр бир куугунтуктар жүрүүдѳ, храмдар тартып алынууда. Бул чындыкпы?

- Мындай болуп жатат. Бизге азыр абдан кыйын. Бийлик чиркѳѳгѳ тиешеси жок, жалган патриоттук сектанын жетегинде болуп жатат, сѳзсүз түрдѳ бизге басып кѳрсѳтүүгѳ аракеттенип жатат. Жана албетте, биздин , Орусия менен, Москва менен болгон биримдигибиз кыжырданткыч болууда. Бирок биз чыдап жатабыз. Биз тарапта болгон чындыкты жактап жатабыз. Кысынтуу, храмдарды тартып алуу учурлары бар. Акырында чиркѳѳ үчүн куугунтукта болуу табыгый нерсе. Бул анын адаттагы абалы.

- Силер бул абалдан чыгууга жол издер жатасыздарбы?

- Бул бүгүн биздин ыйыгыбыз айткан нерсе. Чыгуу жолу – биз баарыбыз чиркѳѳгѳ мындан да катуу тартылышыбыз керек. Православие мамлекеттик идеянын бир бѳлүгү болбошу керек. Ал Орусияда да, Украинада да биздин ыйык Рустун башкы идеясы болушу керек. Ошондо Кудайдын жардамы менен бардыгы ишке ашат.

- Алдыда бизди дагы бир дата күтүп жатат – Киевде башталган Русту чокундуруунун 1030 жылдыгы. Ошону менен бирге Украинанын ѳзүнүн чиркѳѳсүндѳ ажырым болуп жатат. Демек, жаңжал саясий гана эмес диний мүнѳзгѳ да ээ болуп жатабы?

- Мен антип айтпайт элем. Абал курчуп жатат, ооба. Бирок Чиркѳѳ жаңжалга катышпайт! Чиркѳѳ тынчтык жѳнүндѳ айтат. Жаман жери Чиркѳѳнү укпай жатышат. Биздин үнүбүз чѳлдѳ кыйкырып жатат. Биз таразанын ташын эки жактын бирѳѳнѳ эңкейткенибиз жок. Биз бардыгы элдеши керек дер жатабыз. А бизди атайылап укпай жатышат. Бирок биз айтууну улантабыз, анткени тамчы ташты кертет. 

Булак: https://66.ru/news/society/213376/

Комментарий кошуу


Защитный код
Жанылоо

Өзгөчө пикир

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8