Келечектин тили

Кыргызстандык педагог: Орус тили дүйнѳ тилдердин бири катары кыргыздардын кийинки муундарына да талап кылынат.

«Мен кытайларды жана армяндарды, азербайжандарды жана ѳзбектерди, орустарды жана корейлерди орус тилине үйрѳтѳм» - деп жазат ѳзүнүн Эл аралык Пушкин конкурсундагы эссесинде. «Тил санкциясыз. Бүгүнкү күндѳ орус тилчи-педагогго кесипкѳйлүк керекпи же эрдикпи?» - Бишкектен орус тилчи Ырыс Эралиева.

Ал Советтер Союзу тарагандан кийин анын кѳпчүлүк курсташтары үй бүлѳсүн багыш үчүн кесибин алмаштырып, соодагер болушканын айтат. Анда дагы соодага, бизнеске кетүү варианты болгон. Бирок ал кесипке катуу байланган. Азыр Ырыс – Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин орус тил кафедрасынын улук окутуучусу.

Кыргызстанда кѳп тилдүүлүк орун алган. Орус тилчинин ою боюнча бул мезгил агымы: глобалдашуу жана анын натыйжасындагы маданият аралык байланыштын күчѳшү кѳп тилди билүүнү талап кылат. Жана мунун кыргыз жаштары түшүнѳт. Кыргызстандын ар кайсы ѳлкѳлѳр менен болгон ѳнүккѳн экономикалык байланыштары жаштарга дүйнѳнү активдүү ѳздѳштүрүү мүмкүнчүлүнүн берет. ЖОЖдордун алдында ар кайсы тилдин ѳкүлдѳрү сабак берген тил окутуу курстары, борборлор, факультеттер жана окуу жайлары ачылып иш жүргүзүүдѳ. Азыркы кыргыздарда ѳлкѳдѳн чыгуу, чет ѳлкѳдѳн жумуш табуу, ѳздѳрүнүн туристтик компанияларын жана бизнесин ачуу же жѳн гана саякаттоо мүмкүнчүлүгү бар.

Бирок, педагогдун ишендирүүсү боюнча, бул жагдайда орус тили ѳзүнүн улуттар аралык тил позициясын жоготкон жок. Ал мурдагыдай эле керек. Орус тилин кыргыз тили менен катар чет жерликтер да окушат. «Менин» аудиториям кѳп улуттуу. Мисалга алсак орус тилин бул жерде Кытайдан, Ѳзбекстандан, Тажикстандан, Туркмениядан, Казахстандан келген студенттер окушат. Мен орус тилин кыргыздарга, орустарга, дунгандарга, корейлерге үйрѳтѳм, ошондой эле менде азербайжандар, балкарлар жана армяндар окушат. Жана биз бардыгыбыз «улуу жана күчтүү орус тилинде» сүйлѳшѳбүз – деп жазат Ырыс.

Педагог орус тили ѳзүнүн маданият аралык миссиясын аткаруусун улантууда деп ишенет: «Орус тилинин биздин ѳлкѳдѳгү келечегине мен оптимистүү карайм. Менин тажрыйбам дүйнѳ тилдеринин бири катары орус тилинин келечегин алдын ала айтууга укук берет, ал мындан кийин да кыргыздардын кѳптѳгѳн кийинки муундарына керек болот».

Булак: https://rg.ru/2018/07/15/pedagog-iz-kirgizii-russkij-budet-vostrebovan-eshche-mnogimi-pokoleniiami.html

Комментарий кошуу


Защитный код
Жанылоо

Өзгөчө пикир

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8